Vi skal passe på planeten

Miljørigtig affalds­sortering

Metalaffaldet skal genbruges

ME Jern- og Metalkøb ApS er selvfølgelig miljøgodkendt og står opført i Energistyrelsens Affaldsregister.

Jeg er dermed ansvarlig for – og samtidig personligt meget interesseret i – en sikker og miljørigtig håndtering. Det er vigtigt at vi alle arbejder målrettet hen imod at undgå forurening af både vores jord og vores grundvand.

Vi skal passe på hinanden og på vores planet. Derfor sørger jeg naturligvis for, at de mange tons jern- og metalaffald, som jeg dagligt samler ind fra erhverv og industri, landbrug og private over hele Jylland og Fyn, transporteres og håndteres forsvarligt, indtil det selvfølgelig afleveres til genbrug.

Herefter sørger professionelle og miljøcertificerede virksomheder for omhyggeligt at sortere jern- og metalaffaldet, før det skæres op eller smeltes om til genanvendelse. Jern og metal er en vigtig ressource, som kan – og skal – genbruges i så høj udstrækning som overhovedet muligt.

Tag fat i mig og lav en aftale, når du har brug for miljørigtig bortskafning af dit jern- og metalaffald.

Container